لطفا منوی خود را از طریق المنتور تنظیم نمایید.

شرایط چاپ کتاب

چگونه کتاب شما چاپ می شود:

1-انتخاب قطع کتاب
2- صفحه آرایی متن و طراحی جلد کتاب
3-عقد قرارداد با انتشارات.
4-انجام مراحل اداری توسط انتشارات(شابک-فیپا-مجوز ارشاد)
مدت زمان چاپ کتاب بعد از آماده شدن فایل نهایی صفحه آرایی شده برای کتاب های علمی 15تا20 روز کاری و برای سایر کتاب ها(شعر-رمان و کتاب های حوزه علوم انسانی) پس از اخذ مجوز ارشاد یک تا دو هفته می باشد.

توجه: در مورد کتاب های ترجمه بایستی جلد و صفحه اول و دوم کتاب اصلی هم برای انتشارات ارسال شود.
5-صدور مجوز پیش از چاپ توسط وزارت ارشاد
۶-چاپ کتاب توسط انتشارات و تحویل به نویسنده.
بعد از چاپ کتاب تعداد ۶ جلد(برای تیراژ۱۰۰۰) از کتاب ها برای مرحله اعلام وصول تحویل ارشاد شده و مراحل چاپ تکمیل می شود.

[huge_it_slider id=”5″]

اندازه های مرسوم کتاب در ایران

قطع رقعی(۱۴٫۵در۲۱) که بیشتر برای کتاب های ادبی و عمومی استفاده می شود.
قطع وزیری (۱۷٫۵در۲4) که بیشتر برای کتاب های دانشگاهی و تخصصی استفاده می شود.
قطع رحلی(۲۱در۲۹) که بیشتر برای کتاب های کمک درسی استفاده می شود.
قطع پالتویی بزرگ(22 در 5/11) که بیشتر برای کتاب های ادبی و شعر استفاده می شود.
قطع پالتویی کوچک(19 در 10) که بیشتر برای کتاب های ادبی و شعر استفاده می شود.
قطع خشتی بزرگ(22 در 22) که بیشتر برای کتاب های علمی و هنری استفاده می شود.
قطع خشتی کوچک(19 در 19) که بیشتر برای کتاب های علمی و هنری استفاده می شود.
قطع بیاضی(24 در 5/17) که بیشتر برای کتاب های علمی و رمان و شعر استفاده می شود.
قطع جیبی(8 در 16) که بیشتر برای کتاب های رمان و شعر استفاده می شود.البته انتخاب سایز کتاب سلیقه ای است.

روش هاي چاپ كتاب

کتاب پس از صدور مجوز چاپ وارد مراحل چاپ می شود. روش های مختلفی برای چاپ کتاب وجود دارد.
۱ ــ چاپ دیجیتال: این روش مناسب چاپ با تیراژ پایین است. چنانچه تعداد نسخه چاپی کمتر از ۲۰۰ جلد باشد این روش مناسب و کیفیت آن نیز برای کتاب قابل قبول است. توجّه داشته باشید این روش برای چاپ با تیراژ بالاتر مقرون به صرفه نیست.
2- چاپ افست: روش معمول چاپ کتاب برای تیراژهای بالای دویست جلد با کیفیت بالا و صحافی مناسب به ویژه در مورد کتاب های که در آن ها از تصاویر استفاده شده است این روش توصیه می شود.