درباره ما

butter-350

هدف ما عرضه محصولات فرهنگی به ویژه کتاب و فروش اینترنتی آن است. عمده کتاب هایی که درسایت عرضه می شود کتاب های دانشگاهی است.بیش از دو دهه است که در حوزه چاپ و نشر کتاب فعالیت داشته اما فعالیت رسمی انتشارات به سال 1392 برمی گردد. و در این زمان اندک بیش از 200عنوان کتاب به جامعه علمی و فرهنگی کشور ارائه کرده است. همکاری اساتید برجسته دانشگاهی با واحد انتشارات پادینا سبب شده است تا کتاب های این مرکز به عنوان منابع درسی در دانشگاه های معتبر کشور تدریس شوند. یکی از افتخارات این انتشارات، ترجمه و نشر کتب مرجع لاتین به فارسی در همان سال انتشار است.

یکی از مزایایی بارز این انتشارات مجهز بودن این انتشارات به سیستم چاپ افست و دیجیتال است که باعث عرضه کتاب با قیمت و کیفیت مناسب خواهد شد.

درحال حاضر مدیریت انتشارات پادینا با آقای دکتر مرتضی صالح پور – دانشگاه زنجان است.